2014-06-22

Almedalen 2014

Under politikerveckan i Almedalen kommer representanter från landets samebyar att närvara

Renskötseln i många av landets samebyar står inför mycket stort hot på grund av regeringens mineralpolitik.

Planerade gruvor med tillhörande infrastruktur ödelägger renens naturliga vandringsleder och betesmarker, därmed hotas renens överlevnad.

Renskötarna i samebyarna lever under mycket hård press och försöker göra allt som står i vår makt för att skydda renens marker och liv. 

Under veckan kommer föreläsningar att hållas, en info-lavvo kommer att finnas i en trädgård på Nygatan 12 i centrala Visby, vi kommer att synas i minglet, allt för att sprida information om vårt liv och öka medvetenheten hos beslutsfattarna och övriga Sverige om förutsättningarna för vårt liv.