Plansch

2012-11-17

Manifestation 17 Nov i Stockholm

Sápmi, Ojnare, Vättern, Öland och Skåne tillsammans mot en ansvarslös gruvpolitik. För första gången, i en heldag på Södra Latin och Medborgarplatsen i Stockholm, möts bofasta från norr till söder med professorer och representanter för organisationer för att tillsammans synliggöra rovdriften av vår natur för ekonomiska vinstintressens skull. Välkommen att bilda dig en egen uppfattning! Den 17 november kl. 10.00 – 20.00 kan du möta representanter från flertalet av de hotade platserna i Sverige.

Gruvboomen, ett hot mot vår livsmiljö - ett seminarium

17 november 2012, 10:00 - 12:30, Södra Latins gymnasium, aulan

Människor som bor på de ställen i Sverige som nu hotas av regeringens gruvpolitik berättar själva. Ett seminarium med fokus på naturen och vattnet, de fantastiska resurser som nu på många håll i landet hotas av kortsiktig exploatering.

Vi riktar ljuset mot några av de mest akuta hoten och de som bor på de hotade platserna berättar själva om den kamp för naturen, vattnet och vår framtid som pågår för att bromsa rovdriften på våra ändliga tillgångar. En gedigen talarlista kompletteras med utställningar, bildspel och diskussionsforum.

Talare:

Johan Elwing, initiativtagare till ARV (Aktion Rädda Vättern).

Matti Berg, same, renägare och turistentreprenör med förtroendeuppdrag i sin samebys styrelse.

Marie Persson, grundare av nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby. Har ägnat de tre senaste åren åt att sätta sig in i gruvfrågan och sprida information. Berättar om Situation: Rönnbäck - en pågående kamp för kommande generationers överlevnad längs Umeälven.

Tor Lundberg, fotograf, same och grundare av nätverket Inga gruvor i Jokkmokk. Talar om hotet mot Laponia.

Anita Ullmann Kradjian, en av grundarna av nätverket Heaven or (S)hell.

Anncatrin Hjernqvist, lärare och författare, engagerad i att rädda Ojnareskogen sedan drygt 6 år.

Kristina Bohman Söderdahl

Gunnar Westrin, aktivist och författare, mycket rutinerad talare. Gunnars meritförteckning som miljöaktivist är väldigt lång, bland annat är han en av dem som räddade av Råneälven. Beskriver hur gruvnäringen hotar enorma natur- och turismvärden. Gunnar kommer avsluta sitt anförande med att ge råd om hur man når framgång inom miljöaktivism.

Lisa Wanneby, aktiv i kampen om Ojnareskogen sedan 2006. Även aktiv i Aktionsgruppen mot fossilgas på Öland (AMFÖ). Debatterar långsiktig hållbarhet och gruvfrågor på nationell nivå. Aktiv i föreningen Urbergsgruppen som har som syfte att minska uttaget av ändliga resurser i jordskorpan

 

Mot gruvboomen, överlämnande av budkavle - en manifestation

17 november 2012, 13:30 - 15:00, Medborgarplatsen

En budkavle har sedan den 9 oktober i år färdats dag och natt genom hela landet. Från starten i Ojnareskogen via Girjas och Laevas samebyar i Kiruna, till Jokkmokk, Tärnaby, Vättern, Öland och Skåne för att den 17:e komma till Stockholm. I en högtidlig ceremoni överlämnar vi nu budkavlen och ett brev till regeringen.

Regeringen jobbar hårt för att få igång en gruvboom i Sverige, just nu genomförs hundratals gruvprospekteringar och provborrningar. På många håll hotas vattnet och människors möjlighet att försörja sig. En gruva genererar arbetstillfällen under ett tiotal år. Men stora dagbrott, ödelagda landskap och förstört grundvatten eliminerar för evigt jobb inom jordbruk, rennäring, förädling av jordbruksprodukter, turism och alla dess närliggande branscher som handel, transport, byggindustri och hantverk, fiske och jakt.

Bara turismen omsatte förra året 246 miljarder kronor i Sverige, mer än stål- järn- och personvagnsexporten tillsammans. Trots det väljer regeringen att satsa på gruvnäringen och minska resurserna till turismsatsningarna. Man lyssnar på den enormt mäktiga gruvlobbyns ord om att gruvnäringen är hållbar. Samtidigt varnar experter för konsekvenserna av stora dagbrott och läckage av tungmetaller och syra i känsliga och skyddsvärda naturområden. Ojnareskogen, Kebnekaise, Tärnaby, Umeälven, Ölands alvar, Vättern och många andra ställen är nu hotade.

Medverkande bland andra: Max Mackhe, musiker, Gunnar Westrin, författare/debattör, Sofia Bothorp, Ojnareveteran, Anncatrin Hjernquist, Naturskyddsföreningen och May-Britt Öhman, forskare i vattenfrågor vid Uppsala universitet.

 

Fast mark - rent vatten - ett seminarium

17 november 2012, 16:00 - 20:00, Södra Latins gymnasium, aulan

Ett musikaliskt inramat seminarium om våra gemensamma resurser och hotet mot dem.

Seminariet lyfter frågan till en strukturell nationell nivå. I slutändan kan ingen av oss leva om vi slarvar bort den viktigaste naturtillgången landet har, det rena vattnet. Vi har bjudit in några av Sveriges främsta experter inom nationalekonomi, grundvatten och vattenkvalitet samt representanter för livsmedelsnäringen och turismen, både på övergripande och praktisk nivå.

Sverige skänker bort sina mineraltillgångar till utländska gruvbolag. Skattepengar betalar för järnvägsnät och vägar som gruvbolagen använder och den enda intäkt som staten får är skatteintäkterna för de arbetstillfällen som genereras och en ynka halv promille i mineralavgift - men miljardvinsterna försvinner utomlands. När gruvorna läggs ned efter ett tiotal år återstår endast hål i marken och eviga problem med giftigt gruvavfall som kan orsaka problem i hundratals år.

Regeringen driver på och gör allt de kan för att förenkla för gruvbolagen när det gäller miljöprövningarna.

Sverige riskerar nu att inom en tjugoårsperiod helt dräneras på sina mineraltillgångar och att tusentals arbetstillfällen inom jordbruk, skogsbruk, besöksnäring och rennäring försvinner för all framtid. Det enda som kommer att återstå är ödelagd natur och förstört grundvatten. Räcker det inte med de befintliga gruvorna vi har? De har malm som räcker lång tid framöver. Måste man gräva upp allt som finns på kortast möjliga tid för att göra så stor vinst som möjligt?

Deltagare:

Göran Greider, författare och journalist

Hans Lööf, professor i nationalekonomi

Bo Olofsson, professor i miljögeologi och en av landets främsta experter på grundvatten och vattenkvalité

Peter Westman, naturvårdschef WWF

Stefan Mikaelsson, talman i sametinget

Niila Inga, renskötare

Alva Snis Sigtryggson, Fältbiologerna och årets miljöhjälte enligt WWF.

Mats Berg, turistföretaget Ofelaš

Anncatrin Hjernquist, Naturskyddsföreningen Gotland

Nils Karlström, gotländsk fårbonde

Sofia Jannok, sångerska

Lars-Ante Kuhmunen, jojk

Sofia Lilja, sångerska

Ola Stinnerbom, dansare

Hanna Bylund, dansare

Ola Gustafsson, klaviatur

Ylva Gustafsson, jojk

Erik Ronström, gitarr

Clara Andermo, fiol