Rennäringen och den samiska kulturen

Det obrutna fjället Kebnekaise–Sjaunja är till stor del av riksintresse för rennäringen. I området bedrivs renskötsel sedan många generationer tillbaka och samernas kultur har en uråldrig tradition. Enligt Sveriges lagstiftning ska det riksintressanta området så långt möjligt skyddas mot åtgärder och ingrepp som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.

I Girjas och Laevas samebyar finns ca 40 renskötselföretag. Antalet renar som vistas i fjällen sommartid uppgår till ca 20 000 djur.

Renarna vistas i skogslandet på vintern och föder sina kalvar i fjällen på våren. De årliga vandringarna vår och höst har pågått i tusentals år. Renskötselns bedrivande är ett fundament för såväl den ursprungliga som nuvarande samekulturen.

Laevas sameby omfattar markerna norr om Kalixälven västerut mot Kebnekaise. Vid vandringen måste den smala landremsan mellan Kiruna samhälle och Kalixälven passeras, som kan liknas vid midjan av ett timglas. Här prospekterar Kiruna Iron för en gruva som helt kommer att stoppa renarnas passage, renens årsvandrings-cykel bryts och detta äventyrar renens överlevnad.

Girjas Sameby omfattar markerna mellan Kalixälven och Kaitumälven. Här prospekterar Kiruna Iron på flera platser djupt inne i det obrutna fjällområdet. Om gruvbrytning med tillhörande infrastruktur tillåts förstörs ett stort område som betesmark och vandringarna förhindras.