Turism & friluftsliv hotat!

Kebnekaise – Sjaunja är till stor del s.k. ”riksintresse” för friluftslivet. Området ska därmed enligt lag så långt som det är möjligt skyddas från åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Området är t.ex. riksbekant bl.a. för att hålla det kanske finaste fjällfisket i landet, med berömda vattendrag som Kaitumälven, Kalixälven, Terttujokk, Laevasjokken, Vistasdalen, Nikkaluokta, Tjuonajokk m.fl. Området är även kanske Europas mest attraktiva område för fjällturism, med välkända besöksmål såsom Kebnekaise och Kungsledens vandringsled.

Som närområde till Kiruna har både högfjällen och de lägre fjällen och slätterna i området också stor betydelse för lokalbefolkningens friluftsliv, med fiske, jakt, vandring, skoterturism och skidåkning. Kebnekaise är dessutom Sveriges högsta och mest kända fjäll, vårt eget "nationalfjäll " som har stor dragningskraft på vandrare och klättrare.

 

Turismen framstår i all högre grad som basnäring i Sveriges nordligaste delar och är därmed oerhört viktig för hela regionen såväl som för ett stort antal entreprenörer och medarbetare inom bl.a. fisketurism, guidning, vandring, m.m. Kommersiell gruvdrift i detta viktiga område skulle kunna innebära ett dråpslag mot ekoturismen och på kvalitén på rekreation och friluftsliv i hela området.

 

Det är självklart av stor betydelse för turismen i regionen att Kebnekaise - Sjaunja och Kaitum inte kopplas ihop med stora gruvdagbrott, buller, luftförorening och slamdammar. I allt detta ligger viktiga politiska aspekter såväl lokalt som regionalt och nationellt. 

 

Så här säger företagen som bedriver ekologisk hållbar fisketurism i området om de eventuella planerna på gruvdrift i området: (utdrag ur debattartikel i NSD):

 

"Säg nej till gruvdrift"

"Vi inom fisketurismnäringen skriver 2012 på våra offerter. Snart stundar en tid där varje dag är en viktig bricka i en kort och intensiv sommarsäsong. Dock hopar sig svarta moln på en himmel som nyss sett ljusare ut än på många år. En planerad gruvdrift ämnar nämligen sabotera vår växande näring.

Hotet kommer från det australienska gruvbolaget Scandinavian Resources Ltd. Genom dotterbolaget Kiruna Iron vill de förvandla stora fjällområden vid Kaitum och Kalix älvdalar till öppna dagbrott. Två älvar som dessutom är skyddade enligt miljöbalken.

Vi är många aktörer som är beroende av de friska och fiskrika vattendrag som Lappland kan stoltsera med…  Vi vill med detta uppmärksamma ett globalt, organiserat övergrepp på den svenska naturen. Skyldiga är Scandinavian Resources/Kiruna Iron men även Bergsstaten i Luleå samt den svenska regeringen som tillåter att detta får fortgå.

Vi som arbetar med ekologisk hållbar fisketurism säger nej till gruvdriften!"