Kebnekaise - Sjaunja, fjällandskap med unika värden

Som närområde till Kiruna har både högfjällen och de lägre fjällen och slätterna stor betydelse för lokalbefolkningens friluftsliv med fiske, jakt, vandring, skoter och skidor. I Kaitumälven och dess sjösystem finns Sveriges kanske finaste fjällfiske. Söder om Kaitumälven ligger världsarvet Laponia.

Området innehåller Sveriges mest dramatiska fjällandskap med höga bergkammar, djupt nedskurna dalar, glaciärer och forsande vatten. I områdets östra del, Kaitum, finns lättvandrade lägre fjäll och högslätter med fiskrika sjöar och vattendrag.

Kebnekaise - Sjaunja obrutna fjällområde är åretruntmarker och kärnområde för Girjas och Laevas samebyar. Den samiska kulturen har uråldrig tradition i området. Årliga vandringar mellan skogsland och fjäll är renskötselns och samekulturens grundförutsättning.
 

De svenska fjällen har unik karaktär genom kombinationen av fjäll och vidsträckta högslätter i sammanhängande landskap, orörda av vägar och bebyggelse. Detta i kombination med höga biologiska och geologiska värden är grunden till att Sveriges riksdag beslutat om skydd för ett antal särskilt värdefulla, obrutna fjällområden. Kebnekaise -Sjaunja är ett av dem och det första som är allvarligt hotat av exploatering.