• Niila Inga Renskötare ram

  Niila Inga

  niila@laevas.se
  +46 (0)70-546 91 19

  Jag är renskötare i Laevas sameby som engagerat mig i kampen för att stoppa denna vansinniga gruvboom som pågår på mina renars marker. Jag gör det för mina djurs, min egen och kommande generationers framtid. Utan marker som renen kan beta av överlever den inte, och försvinner den försvinner min historia, mitt liv och min framtid. Renen är kulturbäraren i det samiska livet.

 • Matti Berg Turismföretagare ram

  Mats Berg

  matsberg1@me.com
  +46 (0)70-397 69 77

  Jag är samisk turismföretagare som brinner för mitt samiska kulturarv. Jag har engagerat mig i den frågan för att min historia finns i dessa marker, hela mitt kulturarv försvinner om dessa marker blir gruvområde. Jag är fastboende och driver mitt företag i övre Kalix älvdal, mitt i de hotade områdena.

 • Gunnar Westrin Fiskeentusiast ram

  Gunnar Westrin

  gunnar@westrin.se
  +46 (0)70-347 76 23

  Jag heter Gunnar Westrin och bor sedan många år i Råneå efter norrbottenskusten. Hit kom jag 1972 som nybakad lärare, tyckte om platsen och Råneälven och stannade kvar. Jag jobbade på skolan - som mellanstadielärare och praktikhandledare - i 21 år innan skrivandet tog över handen. Idag livnär jag mig på författarskapet. Arbetsuppgifterna är många och intressanta, där några ingredienser är författarskapet med mina böcker, fackartiklar till fisketidningarna, föreläsningar runt Skandinavien, krönikeverksamhet i dagstidningar, undervisning i fiskebiologi, ekologi och fotografering. Därtill är jag intresserad av det svenska sportfiskets framtida strukturer och försöker att vara påläst gällande den eviga kampen om de fria älvarnas oantastbarhet. "Naturen är ett njutningens tempel och inte en roffares marknad"

 • Christer Borg Älvräddarna ram

  Christer Borg

  christer.borg@alvraddarna.se

  En ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning av lokala älvräddarorganisationer från älvdalar i hela landet. Enskilda och organisationer kan bli stödjande medlemmar - ett avgörande stöd inte minst ekonomiskt. De orörda älvmiljöerna utgör alla utomordentligt rika ekosystem med större biologisk mångfald och produktion än någon annan naturtyp i Sverige. Samtidigt är de alla unika ur ekologisk synpunkt - ingen är den andra lik vad gäller sammansättning av växt- och djursamhällen. Samtliga erbjuder starka skönhetsupplevelser, utsökt rekreation och fiske i toppklass. De är helt enkelt omistliga! Älvräddarnas Samorganisations samlade styrka och mer än 30-åriga arbete har stor del i att de flesta av dessa älvar idag har skydd i Miljöbalken, några med nationalälvsstatus.

 • Ludde Stugägare ram

  Jan Ludvigsson


  Jag är stugägare i Rakkurijärvi och fruktar att mitt livsverk och andningshål förvandlas till dagbrott. Stugan dit man åker under all ledig tid är väldigt viktig för rekreation. Här har jag nära till fiske, jakt och lever i närhet till naturen. Bara möjligheten till att sitta ute på bron med en kaffekopp och lyssna till naturens ljud betyder allt för mig.